CRLMB

E.U.R.L.M.B.

Benvidos á páxina do Laboratorio de Referencia de la Unión Europea de Biotoxinas Marinas

As nosas funcións son:

  • Coordinar e asesora-las redes europea e nacional na identificación de toxinas e o seu control.
  • Lidera-lo desenvolvemento e posta en marcha de novos métodos de detección de toxinas mariñas en moluscos, e na identificación de novas toxinas que podan causar problemas á saúde.
  • Asesora-la DG SANCO (Comisión Europea) para desenvolve-la lexislación necesaria que se adapte ás demandas técnicas do control das toxinas.